Sprawdź naszą politykę prywatności

O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

MENU

ADRES

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave

hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę
hullo
domeritum

Pliki do pobrania:

 

KatalogSzkolyDomeritum.pdf

1. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami 

 

Dzieci od zawsze doświadczają różnego rodzaju emocji, które nie zawsze bywają pozytywne. Same często nie potrafią sobie z nimi poradzić, a ich rodzice również nie zawsze wiedzą jak im w tej sytuacji pomóc. Celem warsztatów jest pomóc im znaleźć drogę do współpracy i prawidłowego funkcjonowania w grupie. Na warsztatach dzieci odkrywają swoje własne emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne oraz trudne i dowiadują się jak sobie z nimi radzić nie krzywdząc otoczenia.  Po warsztatach dzieci będą wiedziały, w jaki sposób rozpoznawać emocje u innych i jak radzić sobie z negatywnymi emocjami z wyłączeniem zachowań agresywnych. 

 

TrudneEmocje.pdf

 

 

2. Zdrowe i bezpieczne nawyki 

 

Ważne jest, aby u dziecka już od najwcześniejszych lat wyrobić nawyki prozdrowotne. W trakcie warsztatów trenerzy pomagają dzieciom zdobyć umiejętności, dzięki którym będą one lepiej komunikować się zarówno w grupie rówieśników, jak i z osobami dorosłymi. Staną się one również bardziej wyczulone na różnego rodzaju niebezpieczne zachowania i sytuacje i dowiedzą się komu mogą o nich zasygnalizować. Poznają również skuteczne sposoby odmawiania zachowań mających negatywny wpływ na zdrowie. W trakcie warsztatów poruszony zostaje również temat zdrowego stylu życia i aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

ZdrowieIBezpieczneNawyki.pdf

Proponowane tematy dla przedszkoli

1.  Radzenie sobie ze stresem 

 

Prowadzący warsztaty starają się uświadomić młodym ludziom, że stres jest nieodłącznym czynnikiem życia każdego człowieka i chociaż niejednokrotnie ma charakter blokujący, czy nawet utrudniający życie, to jednak powoduje on również zmianę w stopniu gotowości do działania, może więc być czynnikiem motywującym. Istnieje bardzo dużo sposobów pozwalających na zminimalizowanie oraz przezwyciężenie stresu i jego negatywnych skutków. Na warsztatach uczniowie dowiadują się w jaki sposób samodzielnie wypracować optymalne metody radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. 

 

RadzenieSobieZeStresem.pdf

 

 

2. Uzależnienia 

 

Warsztaty mają na celu ograniczenie sięgania przez uczniów po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki. Prowadzący rozmawiają z uczniami na temat tego, jakie mogą być przyczyny, objawy i skutki sięgania po substancje psychoaktywne. Wzmacniane w czasie warsztatów są czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, a ich celem jest wykształtowanie odpowiednich postaw wobec zagrożenia alkoholem i narkotykami. 

 

Uzaleznienia.pdf

 

 

3. Internet i komputer 

 

Uczniowie zostają uwrażliwiani na to, jakie niebezpieczeństwa związane są z korzystaniem z cyberprzestrzeni, rozwijają umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu i poszerzają swoją wiedzę dotyczącą tego, jakie konsekwencje niesie za sobą spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed komputerem. Na zajęciach poruszany jest również temat nałogowego korzystania z gier komputerowych oraz zagrożeń, jakie się z tym wiążą. 

 

InternetIKomputer.pdf

 

 

4. Hazard 

 

Prowadzący zajęcia rozmawiają z uczniami o tym jak powinien wyglądać proces świadomego podejmowania decyzji, w jaki sposób można rozwijać w sobie umiejętność dokonywania właściwych wyborów, uwzględniając przy tym konsekwencje, jakie z nich płyną oraz uświadamiają jakie ryzyko związane jest z podejmowaniem zachowań hazardowych. Uzmysławiają uczniom jakie są skutki nałogowego hazardu oraz jak można przeciwdziałać uzależnieniu od hazardu. 

 

Hazard.pdf

 

 

5. Komunikacja interpersonalna 

 

Na warsztatach uczniowie rozmawiają o emocjach i uczuciach, a także o szacunku zarówno do samego siebie, jak i do innych osób. Poruszany jest również temat komunikacji bez agresji i konstruktywnego porozumiewania się między sobą w grupie. Uczniowie mają możliwość rozwinięcia umiejętności komunikacji niewerbalnej i aktywnego słuchania. Uczą się również w jaki sposób formułować konstruktywne informacje zwrotne. Umacniają także postawy szacunku dla granic swoich oraz tych, wyznaczonych przez innych. 

 

KomunikacjaInterpersonalna.pdf

 

 

Warsztaty dla szkoły ponadpodstawowej

1. Agresja i przemoc 

 

Uczniowie na warsztatach dowiadują się jakie są genezy powstawania gniewu, w jaki sposób mogą pomóc ofiarom przemocy, a także co zrobić i do kogo się udać w przypadku, gdyby sami się nimi stali. Dodatkowo poruszane są na nich również takie tematy jak przemoc słowna i cyberprzemoc, uczniowie są więc możliwie jak najdokładniej uświadamiani odnośnie tego, jakie mogą czyhać na nich zagrożenia i jak się przed nimi bronić. Poznają oni również sposoby na to, w jaki sposób mogą rozładować negatywne napięcie, złość i agresję. Na warsztatach poruszany jest też temat agresji skierowanej do wewnątrz, której efektem jest wyrządzanie sobie samemu krzywdy. 

 

Agresja.pdf

 

 

2. Uzależnienia 

 

Na zajęciach uczniowie zapoznają się z problemem różnego rodzaju uzależnień (od alkoholu, narkotyków), poznają przyczyny ich powstawania oraz sposoby na to, aby uchronić się przed sięganiem po różnego rodzaju używki. Prowadzący zajęcia informuje również o tym, jakie są negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych nie tylko na organizm człowieka, ale również na jego psychikę. Uczniom przedstawiane są również przykłady zachowań asertywnych, które są pomocne w sytuacjach, w których spotykają się oni z presją otoczenia, w szczególności rówieśników. 

 

Uzaleznienia.pdf

 

 

3. Multimedia i uzależnienie od Internetu

 

Uczniowie uświadamiani są, że korzystanie z Internetu, przynosi nie tylko korzyści, ale również posiada wiele negatywnych aspektów, a uzależnienie od niego staje się niemal problemem społecznym. Mówi się im również o tym, jakie mogą być negatywne skutki częstego przekraczania planowanego czasu korzystania z Internetu (np. ograniczenie czasu snu, występowanie problemów w domu i szkole, zaniedbywanie obowiązków). Uczniom zwraca się również uwagę na problem związany z zastępowaniem więzi między rodziną i przyjaciółmi przedmiotami stymulującymi kontakty z ludźmi, takimi jak telefon lub komputer. Na warsztatach poruszany jest również problem cyberprzemocy oraz to, jak sobie z nim radzić. 

 

Multimedia.pdf

 

 

4. Asertywność i pewność siebie

 

Prowadzący zajęcia dzielą się z uczniami swoją praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą asertywności, postaw asertywnych i sposobów prowadzenia rozmów. Dowiadują się również w jaki sposób mogą wzmocnić pewność siebie, zmienić sposoby myślenia oraz przekonania, a także we właściwy sposób wyrazić swoją osobowość. Na warsztatach poruszane są również problemy związane z tym, jak realizować własne marzenia i potrzeby nie ingerując w wolność innych osób. 

 

Asertywnosc.pdf

 

 

5. Uzależnienie od serwisów społecznościowych 

 

Bardzo duża liczba znajomych na różnego rodzaju portalach społecznościowych nie zawsze jest zjawiskiem korzystnym i niejednokrotnie nie ma odbicia w rzeczywistości. Prowadzący zajęcia uświadamiają młodzież, iż życie w sieci nie powinno być ważniejsze od realnej rzeczywistości, w której młodzi ludzie powinni funkcjonować na co dzień. Mówią również o konsekwencjach płynących z nadużywania serwisów społecznościowych oraz przekazywania za ich pomocą informacji o sobie i nie tylko. Uczniowie uczestniczą również w dyskusji na temat zalet i wad mediów społecznościowych. 

 

UzaleznienieOdSerwisowSpolecznosciowych.pdf

 

 

6. Czym jest i co nam daje motywacja

 

Warsztaty rozpoczynają się od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest motywacja, co ona oznacza, co ją powoduje, jakie czynniki mogą odpowiadać za jej istnienie lub też jej brak oraz dlaczego jest ona potrzebna. Ponadto poruszany zostaje również temat wyznaczania sobie celów oraz tego w jaki sposób i dlaczego chce się je osiągać. Opisane zostają również najczęściej występujące działania motywacyjne. Uczestnicy warsztatów mają również możliwość wyrazić swoje zdanie na temat sposobu w jaki postrzegają trudności z którymi spotykają się na co dzień oraz w jaki sposób prawidłowo na nie reagować. 

 

Motywacja.pdf

 

 

 

7. Smak życia, czyli debata o dopalaczach 

 

Program opracowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka, skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest przekazanie jak największej liczby informacji na temat dopalaczy i zagrożeń, jakie wiążą się z ich zażywaniem. 

 

Czytaj więcej

Warsztaty
profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży 

Proponowane tematy dla klas 4-8 szkoły podstawowej

1. Emocje / rozwiązywanie konfliktów

 

W trakcie spotkania uczniowie uczą się rozpoznawania i prawidłowego nazywania uczuć i emocji (nie tylko swoich ale również innych osób, w tym rodziców i nauczycieli). Zwraca się im uwagę na rolę emocji w życiu codziennym oraz na to jak bardzo są one ważne - również te negatywne. Uczą się również w jaki sposób umiejętnie wyrażać uczucia negatywne bez agresji. Część warsztatów przeznaczona jest również na rozmowę o tym, dlaczego dochodzi do konfliktów i w jaki sposób można je rozwiązywać. Poruszane zostają również takie tematy jak: inteligencja emocjonalna, właściwe odczytywanie sygnałów niewerbalnych, uczucia w odpowiedzi na zdarzenia i sytuacje, które pojawiają się w życiu. 

 

RozwiazywanieKonfliktow.pdf

 

 

2. Agresja i przemoc

 

W trakcie warsztatów dzieci dowiadują się czym jest agresja, co ją wywołuje i jakie mogą być jej skutki. Dzieciom przedstawiane są również inne niż fizyczny rodzaje przemocy, jak na przykład przemoc psychiczna oraz cyberprzemoc. Uczniowie nabywają wiedzę odnośnie tego, jakie są alternatywne sposoby wpływania na otoczenie, ponadto na zajęciach dzieci dowiadują się w jaki sposób mogą radzić sobie ze stresem i rozwijać kompetencje społeczne oraz jak wyrażać trudne emocje bez krzywdzenia innych. Część warsztatów jest również poświęcona na to, aby wytłumaczyć dzieciom jakie powinny być ich prawidłowe reakcje w sytuacjach, kiedy będą świadkami przemocy. 

 

AgresjaPrzemoc.pdf

 

 

3. Rozwijanie twórczej aktywności 

 

W trakcie zajęć dzieci uczą się w jaki sposób mogą rozwijać umiejętność samodzielnego myślenia, ciekawość i wyobraźnię. Dowiadują się również jaka zależność występuje pomiędzy podejmowaną przez nie aktywnością (zarówno w procesie odtwórczym jak i twórczym), a procesem uczenia się i rozwojem. Uczniowie zachęcani są do podejmowania własnych inicjatyw oraz stawiania sobie celów. Warsztaty mają również na celu rozwijanie wrażliwości emocjonalno-poznawczej oraz umiejętności szybkiego przystosowania się do nowych sytuacji jakie czekają na dzieci w życiu. 

 

TworczaAktywnosc.pdf

Proponowane tematy dla klas 1-3 szkoły podstawowej 

Wspieramy młodych ludzi w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Pomagamy stworzyć odpowiednie warunki do sprawnego przebiegu procesu wychowawczego i pamiętamy o tym, że celem wychowania jest dojrzały człowiek, a celem profilaktyki - naprawa niedostatków wychowawczych. 

 

 

Nie tylko potrzebne, ale też jak najbardziej uzasadnione jest planowanie i wprowadzanie celowych działań o charakterze edukacyjnym, które ukierunkowane powinny być przede wszystkim na korygowanie deficytów i stymulujących rozwój zdolności społeczno-emocjonalnych. Jest to niewątpliwie "brakujące ogniwo"w systemie edukacji, które my pomagamy uzupełniać. 

 

Proponujemy warsztaty o różnej tematyce, które dobrane będą do problemów występujących w szkołach lub wybranych klasach i odpowiadają szkolnym programom profilaktyki. Zajęcia te zawsze prowadzone są na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych specjalistów. 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy warsztatów profilaktycznych:

 

 

 

Jeśli interesuje Państwa inny zakres tematyczny. Jesteśmy w stanie dostosować naszą ofertę do Państwa indywidualnych potrzeb.