Programy rekomendowane

Czym są rekomendowane programy profilaktyczne?

 

Statystyki, które odnoszą się do używania przez osoby nieletnie różnego rodzaju środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, a także stosowania aktów agresji, aktywności seksualnej, niszczenia szkolnej kariery, a nawet zachowań, jakie na co dzień można zaobserwować na ulicy mogą budzić niepokój. Niestety ciągle pojawiają się również nowe zagrożenia, do tej pory nieznane, takie jak uzależnienie od Internetu lub telefonu, a co za tym idzie, również cyberprzemoc. Oznacza to konieczność prowadzenia przez odpowiednie instytucje działań zapobiegawczych dostosowanych do problemów występujących w określonej społeczności.

 

Ponieważ zapotrzebowanie na programy prewencyjne stale rośnie, dlatego też na rynku pojawia się ich coraz więcej, a to z kolei może powodować pewne trudności podczas dokonywania wyboru tego, który ma zostać zrealizowany. Najlepsze programy profilaktyczne to takie, które pozwalają nie tylko na przekazanie wiedzy, ale również umożliwiają swym odbiorcom zdobycie przydatnych dla nich umiejętności, a efekt taki można uzyskać przede wszystkim dzięki aktywnej pracy w grupie. Ważne jest aby bardziej niż na zwalczaniu patologii społecznych skupiać się raczej na promocji zdrowia i zamiast o skutkach używania środków uzależniających mówić o ich przyczynach.

 

Odpowiednio dobrany program profilaktyczny powinien wpisywać się w codziennie działania dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli, najlepiej aby mógł on je uzupełniać i wzmacniać, ponieważ to gwarantuje jego efektywność. Klimat prowadzonych zajęć oraz wartości, jakie są w ich trakcie eksponowane powinny być zgodne z atmosferą szkoły oraz codziennymi doświadczeniami uczniów.

 

W obszarze profilaktyki Polska jest jednym z europejskich liderów, między innymi dlatego, że zaczęto ją u nas wdrażać stosunkowo wcześnie. W latach dziewięćdziesiątych odbywało się to już na bardzo szeroką skalę. W 1995 roku utworzono Bank Rekomendowanych Programów Profilaktycznych, a w 2001 roku opublikowano pierwsze Standardy Jakości Edukacyjnych Programów Profilaktycznych. Należy jednak pamiętać, iż poza programami rekomendowanymi można również realizować wiele innych, które pomimo iż nie figurują w Banku, to jednak są przygotowane na bardzo wysokim poziomie.

 

 

 

Baza programów rekomendowanych dostępna jest na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl) oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  (www.kbpn.gov.pl).

 

 

 

Programy opisane na wyżej wymienionych stronach poddane zostały selekcji oraz ocenie przez zespół specjalistów zgodnie z kryteriami jakości i standardami, które określa System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Exchange on Drug Reduction Action (EDDA). Programy te realizowane są przez nauczycieli, wcześniej przeszkolonych przez odpowiednich trenerów lub instruktorów posiadających do tego stosowne uprawnienia.

 

Copyright 2017 | Created with WebWave

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

42-200 Częstochowa
ul. kilińskiego 6/8
tel. 737 189 631

tel. 737 189 632

ADRES

MENU

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

O FIRMIE

Sprawdź naszą politykę prywatności