Sprawdź naszą politykę prywatności

O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

MENU

ADRES

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave

hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę
hullo
domeritum

Pliki do pobrania:

 

KatalogGminyDomeritum.pdf

Profilaktyka oraz jak najwcześniejsze rozpoznawanie występujących wśród lokalnej społeczności problemów alkoholowych, a także skuteczne motywowanie do zaprzestania zachowań ryzykownych są kwestiami niezwykle ważnymi. OPS muszą w odpowiedni sposób rozpoznawać potrzeby społeczne osób uzależnionych i ich rodzin, które nie są zaspokajane przez wyspecjalizowane instytucje. 

Pracownicy OPS powinni umieć reagować na występujące problemy alkoholowe i edukować swoich podopiecznych w zakresie wiedzy o uzależnieniu lub współuzależnieniu i ich skutkach. 

Mediacja rodzinna może być stosowana niemal we wszystkich rodzajach sporów, które występują pomiędzy członkami rodziny. Zazwyczaj stosuje się ją w przypadku spraw rozwodowych, spraw o podział majątku, związanych z opieką nad dziećmi oraz w innych sprawach rodzinnych takich jak konflikty małżeńskie, konflikty między rodzicami i dziećmi, w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, itd. 

Celem realizowanego szkolenia jest pomoc w lepszym zrozumieniu sytuacji konfliktowej, określenie roli pracowników OPS wobec konfliktów rodzinnych, zapoznanie się z mediacją rodzinną i możliwościami jej zastosowania. 

Zawód pracownika socjalnego bardzo często wiąże się z zaangażowaniem emocjonalnym w sprawy Klienta z którym trzeba pracować, dlatego niejednokrotnie może się to skończyć dla niego wypaleniem zawodowym, a to z kolei skutkuje znacznie mniejszą wydajnością i jakością wykonywanej przez niego pracy. Konieczne jest więc, aby zapobiegać tego rodzaju sytuacjom. 

Celem szkolenia jest poznanie różnych aspektów zjawiska wypalenia zawodowego w środowisku pracowników socjalnych: jego przyczyn, objawów oraz strategii radzenia sobie z tym problemem. 

Wypalenie zawodowe pracownika socjalnego

Standaryzacja usług, które świadczone są w ramach pomocy społecznej jest koniecznym procesem, który pomaga podnieść profesjonalizm, skuteczność i zwiększyć instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązaniu wykluczenia społecznego. 

Celem szkolenia jest przede wszystkim podniesienie profesjonalizmu oraz zwiększenie skuteczności działania instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez stworzenie i wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucjipomocy społecznej. 

Standardy w pomocy społecznej

Procedura „NK” obejmuje wszystkie czynności jakie mogą i powinny być podejmowane w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia jest zdobycie i utrwalenie aktualnie obowiązującej wiedzy niezbędnej do tego, aby we właściwy sposób uregulować problem przemocy w rodzinie, jaki może występować na terenie gminy. Ponadto na szkoleniu w jak najbardziej dokładny sposób przedstawione zostają procedury związane z "Niebieską Kartą", a także możliwe sposoby pomocy osobom, co do których występuje realne podejrzenie tego, że mogą być ofiarami przemocy w rodzinie. 

 

 

Procedura Niebieskiej Karty

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia jednorodnej wiedzy oraz kompetencji do wyznaczania i realizowania efektywnych i odpowiednich działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Z uwagi na stosunkowo częste zmiany, które pojawiają się w metodach pracy w obszarze profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych zaleca się systematyczne podnoszenie kwalifikacji wszystkich członków Komisji. Z tego właśnie względu powinni oni przynajmniej raz na 2 lata uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach czy konferencjach. 

Na szkoleniu uczestnicy poznają najważniejsze aspekty prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych, metody leczenia osób uzależnionych, najważniejsze informacje dotyczące zjawiska przemocy i procedury "Niebieskiej Karty", procedury związane z budową gminnych programów rozwiązywania problemów społecznych i inne. 

Podstawowe szkolenie dla GKRPA

Zapraszamy do współpracy pracowników administracji, urzędników, pracowników socjalnych, nowo zatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej mogą zapoznać się Państwo z propozycją szkoleń, które realizujemy. W przypadku nieznalezienia na poniższej liście interesującego Państwa tematu, prosimy o kontakt. 

 

Podstawowe szkolenie dla GKRPA.. 3

Procedura Niebieskiej Karty. 4

Standardy w pomocy społecznej 5

Wypalenie zawodowe pracownika socjalnego. 6

Mediacje rodzinne w rozwiązywaniu trudnych problemów.. 7

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. 8

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. 9

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

. 10Diagnoza Zagrożeń Środowisk Szkolnych


11

Warsztaty i szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego