Jeszcze do niedawna uważano, iż profilaktyka ma na celu jedynie zapobieganie lub ograniczenie występowania dysfunkcji u człowieka, a tym samym skupia się również na poszczególnych rodzajach występujących w społeczeństwie zaburzeń. Efektem tego stał się podział na kilka rodzajów profilaktyki, jak np. profilaktyka alkoholizmu, narkomanii, przestępczości i inne. 

 

 

W ostatnich latach zauważyć można, że w działaniach profilaktycznych zdecydowanie dominuje podejście pozytywne, które oparte jest na trzech prawidłowościach:

 

 • Dysfunkcjonalność jest wynikiem niedostatecznej umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie

 

 • Poziom oraz zakres zaradności bądź niezaradności jest uwarunkowany przez bardzo dużą liczbę czynników pośredniczących, tzw. Czynników ryzyka oraz czynników chroniących

 

 • Ludzie przejawiają zachowania dysfunkcjonalne, które są względem siebie alternatywne i zależą od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które nie wykluczają się wzajemnie, ale zastępują .

 

 

Wszystko to sprawia, że działania profilaktyczne jakie są podejmowane, nie są już skoncentrowane  na zapobieganiu objawom, ale przede wszystkim na wspieraniu młodych ludzi i pomaganiu im w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w życiu.

 

Profilaktyka jako proces 

 

Profilaktyka może być również rozumiana jako proces, mający na celu zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, które są niezbędne w procesie konfrontacji człowieka ze stresującymi warunkami życia oraz dzięki którym możliwe staje się unikanie zachowań, których skutki mogą okazać się negatywne pod względem fizycznym, psychicznym lub społecznym. Dlatego w ramach prowadzonych działań profilaktycznych powinno skupić się na promowaniu: 

 

 • Świadomości, umiejętności oraz wiedzy

 • Właściwej samooceny

 • Umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach

 • Systemu wsparcia w funkcjonowaniu w domu, szkole i lokalnej społeczności

 • Czynników dających możliwość prowadzenia zdrowego trybu życia

 • Czynników warunkujących funkcjonowanie w zdrowym społeczeństwie.

 

 

Aby działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży przyniosły zamierzone efekty niezbędne są:

 

 • Pomoc młodzieży w nabywaniu i rozwijaniu odpowiednich postaw i wiedzy niezbędnych do prowadzenia zdrowego trybu życia, a tym samym unikania zachowań problemowych.

 

 • Promowanie unikania wszystkich, a nie jedynie wybranych zachowań problemowych jeszcze zanim się one pojawią.

 

 • Uwzględnianie wszystkich zidentyfikowanych uwarunkowań zachowań problemowych. Należy tutaj zaznaczyć, że ważne są nie tylko te charakterystyki środowiskowe, które nakierunkowane są na dysfunkcje, ale również te, które mówią o warunkach prowadzenia zdrowego życia.

 

 • Ciągłe zmierzanie do wystąpienia zmian systemowych, warunków życia młodych ludzi i modyfikacji norm, jakie funkcjonują w codziennym życiu. Oznacza to, że działania profilaktyczne muszą być długofalowe i systematyczne.

 

 • Uwzględnienie w działaniach profilaktycznych kontekstu społeczno-kulturowego.

 

 • Uświadamianie młodym ludziom tego, jak ważne jest dokonywanie właściwych wyborów, a odrzucanie negatywnych.

 

 • Koncentracja nie tylko na młodzieży, ale również dorosłych, którzy powinni stanowić wsparcie dla młodych ludzi.

 

 • Posiadanie szerokiej bazy współpracowników, w tym instytucji i organizacji, które wspierają młodzież i mogą w jakiś sposób wywierać wpływ na decyzje przez nich podejmowane.

 

 • Niezbędne jest opieranie działań na badaniach naukowych i praktycznych doświadczeniach.  

 

 • Konieczność przeprowadzania działań ewaluacyjnych, które pomogą ocenić skuteczność podejmowanych inicjatyw i których wyniki powinny stanowić punkt wyjścia w procesie planowania kolejnych działań.

 

Poznaj naszą ofertę warsztatów profilaktycznych

 

Czym jest profilaktyka?

domeritum
hullo
hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę

Copyright 2017 | Created with WebWave

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ADRES

MENU

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

O FIRMIE

Sprawdź naszą politykę prywatności