Sprawdź naszą politykę prywatności

O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

MENU

ADRES

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave

hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę
hullo
domeritum

 

Czym jest profilaktyka?

Poznaj naszą ofertę warsztatów profilaktycznych

 

Jeszcze do niedawna uważano, iż profilaktyka ma na celu jedynie zapobieganie lub ograniczenie występowania dysfunkcji u człowieka, a tym samym skupia się również na poszczególnych rodzajach występujących w społeczeństwie zaburzeń. Efektem tego stał się podział na kilka rodzajów profilaktyki, jak np. profilaktyka alkoholizmu, narkomanii, przestępczości i inne. 

 

 

W ostatnich latach zauważyć można, że w działaniach profilaktycznych zdecydowanie dominuje podejście pozytywne, które oparte jest na trzech prawidłowościach:

 

 • Dysfunkcjonalność jest wynikiem niedostatecznej umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie

 

 • Poziom oraz zakres zaradności bądź niezaradności jest uwarunkowany przez bardzo dużą liczbę czynników pośredniczących, tzw. Czynników ryzyka oraz czynników chroniących

 

 • Ludzie przejawiają zachowania dysfunkcjonalne, które są względem siebie alternatywne i zależą od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które nie wykluczają się wzajemnie, ale zastępują .

 

 

Wszystko to sprawia, że działania profilaktyczne jakie są podejmowane, nie są już skoncentrowane  na zapobieganiu objawom, ale przede wszystkim na wspieraniu młodych ludzi i pomaganiu im w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w życiu.

 

Profilaktyka jako proces 

 

Profilaktyka może być również rozumiana jako proces, mający na celu zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, które są niezbędne w procesie konfrontacji człowieka ze stresującymi warunkami życia oraz dzięki którym możliwe staje się unikanie zachowań, których skutki mogą okazać się negatywne pod względem fizycznym, psychicznym lub społecznym. Dlatego w ramach prowadzonych działań profilaktycznych powinno skupić się na promowaniu: 

 

 • Świadomości, umiejętności oraz wiedzy

 • Właściwej samooceny

 • Umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach

 • Systemu wsparcia w funkcjonowaniu w domu, szkole i lokalnej społeczności

 • Czynników dających możliwość prowadzenia zdrowego trybu życia

 • Czynników warunkujących funkcjonowanie w zdrowym społeczeństwie.

 

 

Aby działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży przyniosły zamierzone efekty niezbędne są:

 

 • Pomoc młodzieży w nabywaniu i rozwijaniu odpowiednich postaw i wiedzy niezbędnych do prowadzenia zdrowego trybu życia, a tym samym unikania zachowań problemowych.

 

 • Promowanie unikania wszystkich, a nie jedynie wybranych zachowań problemowych jeszcze zanim się one pojawią.

 

 • Uwzględnianie wszystkich zidentyfikowanych uwarunkowań zachowań problemowych. Należy tutaj zaznaczyć, że ważne są nie tylko te charakterystyki środowiskowe, które nakierunkowane są na dysfunkcje, ale również te, które mówią o warunkach prowadzenia zdrowego życia.

 

 • Ciągłe zmierzanie do wystąpienia zmian systemowych, warunków życia młodych ludzi i modyfikacji norm, jakie funkcjonują w codziennym życiu. Oznacza to, że działania profilaktyczne muszą być długofalowe i systematyczne.

 

 • Uwzględnienie w działaniach profilaktycznych kontekstu społeczno-kulturowego.

 

 • Uświadamianie młodym ludziom tego, jak ważne jest dokonywanie właściwych wyborów, a odrzucanie negatywnych.

 

 • Koncentracja nie tylko na młodzieży, ale również dorosłych, którzy powinni stanowić wsparcie dla młodych ludzi.

 

 • Posiadanie szerokiej bazy współpracowników, w tym instytucji i organizacji, które wspierają młodzież i mogą w jakiś sposób wywierać wpływ na decyzje przez nich podejmowane.

 

 • Niezbędne jest opieranie działań na badaniach naukowych i praktycznych doświadczeniach.  

 

 • Konieczność przeprowadzania działań ewaluacyjnych, które pomogą ocenić skuteczność podejmowanych inicjatyw i których wyniki powinny stanowić punkt wyjścia w procesie planowania kolejnych działań.