Sprawdź naszą politykę prywatności

O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

MENU

ADRES

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave

hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę
hullo
domeritum

W ostatnich latach zaobserwować można znacznie większą liczbę czynników destrukcyjnych oddziałujących na dzieci i młodzież w wieku szkolnym,  niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Skutkiem takiej sytuacji jest między innymi zwiększająca się liczba osób, które przejawiają pewne dysfunkcje rozwojowe. Kolejne niepokojące zjawisko odnosi się do tego, w jaki sposób dzisiejsza młodzież radzi sobie z trudnymi bądź stresującymi sytuacjami, jakie zdarzają się w życiu. Bardzo często młodzi ludzie szukają najprostszych rozwiązań swoich problemów i w rezultacie sięgają po różnego rodzaju używki. Obecnie można uznać, że zjawisko uzależnień od środków psychoaktywnych powoli stało się problemem społecznym.

 

Obecnie każda szkoła powinna w sposób aktywny przeciwdziałać występującym w jej środowisku zjawiskom problemowym, ponieważ jej rola w procesie zapobiegania oraz minimalizowania zagrożeń dla dzieci i młodzieży jest znacząca.

 

 

 

Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach musi zostać poprzedzone diagnozą, która ma na celu wskazanie jaki dla uczniów jest obecny stan zagrożeń zjawiskami niepożądanymi.

 

 

 

Diagnozy tworzone są przez nas w następujący sposób:

 

 • analiza środowiska szkolnego

 

 • przeprowadzenie ewaluacji (ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli)

 

 • opracowanie wyników

 

 • opracowanie diagnozy czynników ryzyka oraz czynników chroniących

 

 • opracowanie zaleceń do dalszych działań edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych

 

 

Formularz ankiety opracowujemy razem z klientem tak, aby był dopasowany do jego potrzeb: dobierana jest tematyka, ilość pytań, forma, a następnie zostaje on przesłany do akceptacji. 

 

 

 

DIAGNOZA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISK SZKOLNYCH

Badania, które przeprowadzamy dotyczą takich problemów jak:

 

 

 • alkoholizm (m.in. badanie poglądów i postaw wobec alkoholu, skalę problemów alkoholowych, dynamikę zachowań alkoholowych, sprzedaż alkoholu nieletnim, postawy osób dorosłych wobec spożywania alkoholu przez młodzież)

 

 • narkomania (m.in. badanie wiedzy i poglądów na temat narkotyków, powszechność dostępu do substancji psychoaktywnych, kontakty z środkami odurzającymi, wiedzę dotyczącą lokalnych inicjatyw) 

 

 • nikotynizm (skala uzależnienia, dostępność dla dzieci i młodzieży)

 

 • przemoc (przemoc domowa i rówieśnicza, przyczyny zachowań agresywnych, różne formy agresji, cyberprzemoc, stopień poczucia bezpieczeństwa w szkole, reakcje na zachowania agresywne)

 

 • bieda i ubóstwo (ocena sytuacji społeczno-materialnej mieszkańców, skalę występowania zjawiska bezrobocia, poglądy mieszkańców na temat możliwości znalezienia pracy przez osoby bezrobotne)

 

 • hazard (wiedza na temat możliwości uzależnienia się od hazardu, doświadczenia z różnymi formami rozrywki takimi jak automaty, gry internetowe czy zakłady bukmacherskie) 

 

 • uzależnienie od komputera/Internetu (czas spędzany przed komputerem - szczególnie przez dzieci i młodzież) 

 

 • poglądy i postawy sprzedawców napojów alkoholowych

 

 

 

Badania diagnozujące wyżej wymienione problemy przeprowadzamy metodą ilościową, przy pomocy kwestionariusza w formie papierowej lub elektronicznej. Koncepcja badania uwzględnia zapewnienie jak największego stopnia trafności i rzetelności planowanych działań, z czym związany jest między innymi sposób realizacji badania oraz proces zbierania danych. Głównym celem badania ma być poznanie opinii oraz postaw względem wybranych zagadnień.

 

 

 

 

 

W naszych diagnozach określamy hierarchię problemów społecznych z perspektywy zarówno dorosłych mieszkańców, jak i dzieci oraz młodzieży szkolnej. Określamy przyczyny występowania tych problemów, a także ich skalę i zakres. Staramy się również z jak największą dokładnością wskazać skutki występowania określonych problemów oraz możliwe sposoby ich rozwiązania i ograniczenia ich występowania w przyszłości. 

 

Raport z przeprowadzonego badania sporządzany jest w wersji papierowej oraz elektronicznej - na płycie CD. Wszystkie egzemplarze drukujemy w pełnym kolorze. 

 

Zarówno termin przeprowadzanego badania, jak i dostarczenia raportu ustalany jest indywidualnie. 

DIAGNOZY ZAGROŻEŃ ŚRODOWISK SZKOLNYCH

DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

 

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH 

 

Wykonywane przez nas diagnozy oparte są przede wszystkim na badaniach ankietowych, w których (w zależności od rodzaju diagnozy) udział bierze Urząd Gminy oraz określone jednostki z nim współpracujące, a także reprezentanci trzech grup środowisk lokalnych:

 

 

 • osoby dorosłe

 • dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym

 • sprzedawcy napojów alkoholowych

 

 

 

Dzięki diagnozie jesteśmy w stanie wskazać te zjawiska, które są najbardziej niepokojące i przez które mieszkańcy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb i oczekiwań oraz określić skuteczność już przeprowadzonych działań profilaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

Opracowując diagnozy opieramy się również na informacjach pochodzących z badań takich instytucji jak: KCPU, PARPA, CINN KBPN, KBPN, CBOS i inne.