Sprawdź naszą politykę prywatności

O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

MENU

ADRES

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave

hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę
hullo
domeritum

Odpowiedzialność prawna nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia w szkole

Zespół Aspergera

Uzależnienia wśród uczniów

Dzieci uzdolnione i utalentowane

Złość i agresja wśród dzieci

skontaktuj się z nami

Szkolenia dla nauczycieli

Nauczyciele mogą mieć bardzo duży wpływ na teraźniejsze oraz przyszłe życie swoich uczniów. Ponieważ młodzi ludzie znaczną część niemal każdego dnia spędzają w szkole, dlatego też nauczyciel, obok rodziców, jest osobą, która w pewien sposób wychowuje młodych ludzi, staje się dla nich wzorem postępowania, a także niejednokrotnie pomaga kształtować system wartości i przekonań swoich uczniów.

 

Rola nauczyciela nie kończy się tylko i wyłącznie na przekazywaniu wiedzy. Powinien on pomagać swoim uczniom nie tylko w kwestiach związanych z życiem szkolnym i problemami w nauce, ale również angażować się w kwestie wychowawcze. Do zadań nauczyciela bardzo często należą również różnego rodzaju oddziaływania profilaktyczne, szkolenia rodziców, a także działania wspierające rozwój uczniów. Uczestnictwo w realizowanych przez nas szkoleniach pozwala nauczycielom z szerszej perspektywy spojrzeć na szkołę i środowisko w którym pracują. 

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń dla nauczycieli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli interesuje Państwa inny zakres tematyczny, jesteśmy w stanie dostosować naszą ofertę do Państwa indywidualnych potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania dowiadują się jak rozumieć oraz w jaki sposób radzić sobie z dziecięcą agresją i złością, a także na jakich zasadach pracować z dziećmi, którym zdarzają się wybuchy złości. Nauczyciele dowiadują się w jakich sytuacjach i okolicznościach zwiększa się ryzyko wybuchu złości i agresji, omawiane są również prawidłowe reakcje i wszystkie etapy działań, jakie powinny zostać podjęte przez nauczyciela. Ponadto poruszony zostaje również temat tego, czego należy unikać podczas ataku agresji i w jaki sposób skutecznie stawiać granice nadmiernie pobudzonym dzieciom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty te są przeznaczone w szczególności dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy szkolenia dowiadują się w jaki sposób mogą rozpoznawać oraz zaspokajać indywidualne potrzeby dzieci (w zakresie rozwoju i edukacji) wynikające z posiadanych przez nich szczególnych uzdolnień. Dowiadują się również w jaki sposób mogą podsycać naturalną ciekawość dzieci, stymulować ich kreatywność, motywować do działania i rozwijać posiadane przez dzieci zdolności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia uzyskują szczegółową wiedzę na temat narkomanii, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także tego, w jaki sposób przejawia się uzależnienie od nich. Dowiadują się również jakie zazwyczaj są pierwsze sygnały ostrzegawcze świadczące o tym, że dzieci sięgają po narkotyki i dopalacze. Nauczyciele poznają również procedury postępowania z uczniami zażywającymi narkotyki oraz tymi, którzy są już uzależnieni. Zostają oni również zapoznani z ustawą o zapobieganiu narkomanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym tematem zajęć jest to, w jaki sposób zrozumieć dzieci z zespołem Aspergera, w jaki sposób wspomagać ich rozwój oraz jak pomóc im prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym. Uczestnicy szkolenia dowiadują się czym charakteryzuje się zespół Aspergera, w jaki sposób go zdiagnozować, a także w jaki sposób funkcjonują osoby zmagające się z tym problemem. Nauczyciele dostają również wskazówki w jaki sposób mogą pomóc takim dzieciomzdobywać wiedzę i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie to przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. Omawiane są na nim wybrane regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Wyjaśnione zostają również zagadnienia związane z Indywidualnym Programem Edukacyjno - Terapeutycznym. Uczestnicy szkolenia dowiadują się również w jaki sposób powinna orzebiegać organizacja pracy przedszkola lub szkoły przy tworzeniu IPET oraz realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program adresowany jest dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - kulturalnych. Porusza on wybrane regulacje prawne z zakresu prawa cywilnego takie jak: odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa, przesłanki powstania odpowiedzialności cywilnej, roszczenia materialne i niematerialne oraz odszkodowania i zadośćuczynienia. Wyjaśnione również zostaje w jakich sytuacjach nauczycielowi grozi odpowiedzialność karna oraz jakie są jego prawa i obowiązki jako funkcjonariusza publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zachowania zgodności z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych placówki oświatowe zobowiązane są do stosowania przepisów prawa dostosowanych przez państwa członkowskie. Podczas szkolenia dyrektorzy, nauczyciele, jak również kadra niepedagogiczna pozna wybrane regulacje prawne z zakresu prawa ochrony danych osobowych w odniesieniu do placówki oświatowej.