Sprawdź naszą politykę prywatności

O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

MENU

ADRES

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave

hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę
hullo
domeritum

Zasady sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

1. Uwidocznienie w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu

 

 

2. Dostosowanie napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy

 

 

3. Stosowanie się do zakazu sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy, w środkach komunikacji publicznej, itd. 

 

 

4. Przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw. 

 

Warunki sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

1. Posiadanie zezwolenia

 

 

Wydawane jest ono przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punku w którym będzie miała miejsce sprzedaż alkoholu. Wydanie wniosku następuje na podstawie wcześniej złożonego przez przedsiębiorcę wniosku. Zezwolenie wydaje się oddzielnie na napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo: od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); powyżej 18% zawartości alkoholu. Zanim zezwolenie zostanie wydane konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Opinia ta dotyczy zgodności lokalizacji punktu z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza nim, a także uchwały o zasadach usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

 

 

2. Wniesienie opłaty

 

 

Opłata ta dotyczy korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wynosi odpowiednio dla osób rozpoczynających działalność:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu;

dla osób, które prowadziły już tego rodzaju działalność opłata ta jest uzależniona od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 

 

 

 

3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe wyłącznie u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową 

 

 

Nabycie przez przedsiębiorcę alkoholu u innego przedsiębiorcy detalicznego będzie skutkowało cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

 

4. Prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi 

 

 

Wymogi te określone są przez radę gminy, na podstawie uchwały o liczbie punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwały o zasadach usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

 

 

5. Przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa 

 

 

Do tej kategorii zaliczyć można m.in. obowiązek przestrzegania zakazu zatrudniania młodocianych w pracach zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, do których zaliczono np. prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, w tym obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych. 

 

 

Alkohol, ponieważ jest substancją psychoaktywną i toksyczną, jest traktowany jako szczególny towar rynkowy i podlega specyficznym regulacjom prawnym. Z jego sprzedażą wiąże się również szczególna odpowiedzialność ze strony przedsiębiorców. 

Aktem prawnym, który w kompleksowy sposób reguluje zasady i warunki sprzedaży napojów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Warunki sprzedaży napojów alkoholowych