Sprawdź naszą politykę prywatności

O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów, posiadających pasję i doświadczenie w tym, co robią. Dbamy o to, aby stale się rozwijać i podnosić nasze standardy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na naprawdę wysokim poziomie. 

MENU

ADRES

14-200 Iława
ul. Gdańska 10/8

tel. 737 189 632

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave

10 marca 2023

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

208 kodeksu karnego, tj.: „kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Natomiast z art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wynika, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega cofnięciu w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży, a w szczególności sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

Na nic kampanie reklamowe, na nic akcje uświadamiające, że alkohol jest złym towarzyszem zabaw dla nastolatków. Jak wynika z raportu sporządzonego przez Przemysława Budaszewskiego i Katarzynę Pawłowską na podstawie badań przeprowadzonych na terenie Trójmiasta, w 72 ze 130 przebadanych sklepów w Trójmieście nastolatkowie bez problemu kupiliby alkohol. Najłatwiej o to na stacjach benzynowych i w niewielkich sklepach osiedlowych, gdzie w sumie ponad 70 proc. prób zakupu alkoholu kończyło się sukcesem. Jednak nie we wszystkich punktach sprzedaży można równie skutecznie nabyć alkohol. Dużo bardziej skuteczni pod tym względem byli pracownicy kas w hipermarketach i dyskontach, którzy udaremnili ponad 2/3 prób zakupu.

Nieletni, aby osiągnąć swój cel, potrafią wykazać się sporą pomysłowością. Przede wszystkim starają się wyglądać na starszych niż są w rzeczywistości poprzez ubiór czy makijaż. Wchodząc do sklepu są pewni siebie, nieco nonszalanccy. Jako miejsce zakupu wybierają zazwyczaj mniejsze „nie sieciowe” sklepy, położone na uboczu. To tylko niektóre z taktyk stosowanych przez młodych. Sprzedający doskonale wiedzą, że polskie prawo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Wiedzą też, że skutkiem łamania zakazu jest utrata zezwolenia na sprzedaż bądź kary finansowe. Czy taka wiedza gwarantuje, że każdy kupujący o młodym wyglądzie zostanie poproszony o dowód? Czy nasze dzieci i czy my rodzice możemy czuć się bezpieczni? Czy możemy zaufać sprzedawcom – w dużej części także rodzicom – że nastolatek nie nabędzie za ich przyzwoleniem alkoholu?

Alkohol jest specyficznym, odmiennym od innych produktów towarem. Wymaga specjalnych regulacji prawno-administracyjnych oraz finansowych, umożliwiających wyższy stopień kontroli niż ta, która obowiązuje w systemie wolnorynkowym wobec innych produktów. Według wszelkich badań ograniczenie dostępności alkoholu jest czynnikiem zmniejszającym szkody związane z jego używaniem. Ponadto sprzedaż alkoholu nieletniemu jest przestępstwem, za które odpowiada zarówno sprzedawca, jak i właściciel sklepu, w którym do tego przestępstwa doszło. Dlatego w przypadku prowadzenia działalności, która polega między innymi na obrocie alkoholem konieczne jest, aby osoby mające kontakt z klientem i nie tylko, posiadały dostatecznie dużą wiedzę na temat tego, na jakich warunkach sprzedaż ma się odbywać. W związku z tym istotne jest dbanie o odbywanie okresowych szkoleń przez pracowników punktów sprzedaży alkoholu podnoszące ich wiedzę i świadomość w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. W nowoczesnych działaniach profilaktycznych rosnącą wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności alkoholu tym grupom osób, które ponoszą szkody z tytułu jego używania, m.in. młodzieży. Młodzi ludzie często spotykają się z konsekwencjami picia napojów alkoholowych. Mogą mieć problemy w szkole i w domu, problemy zdrowotne, mogą stać się ofiarami i sprawcami wypadków i przestępstw, zbyt wcześnie zaczynać życie seksualne, popaść w uzależnienie. W wielu przypadkach do takiego stanu rzeczy przyczyniają się osoby sprzedające alkohol nieletnim czy nietrzeźwym.

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z pewnością pozwoli na przekazanie im podstawowej wiedzy dot. konsekwencji spożywania alkoholu przez młodych ludzi w sferze fizycznej, psychicznej, prawnej i społecznej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wiedzą na temat zachowań uległych, agresywnych i asertywnych oraz z ich konsekwencjami w pracy zawodowej. Sprzedawcy zyskają praktyczną umiejętność asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18. roku życia, przekonają się do tego jak ważne jest zwracanie uwagi na wiek klientów usiłujących zakupić alkohol, co do których istnieje ryzyko, że mogą być niepełnoletni. Sprzedawcy zapoznają się też z różnymi technikami prośby o okazanie dowodu pełnoletności. Uczestnicy szkolenia z pewnością podniosą swój poziom kompetencji interpersonalnych i co najważniejsze poprzez zrozumienie konieczności prawnego zakazu sprzedaży alkoholu staną się świadomymi uczestnikami i koalicjantami profilaktyki uzależnień nie tylko z powodu ewentualnych konsekwencji prawno-administracyjnych, lecz uświadomią sobie istotę dobra wspólnego działań na rzecz społeczności lokalnej, i będą podejmować wspólne działania profilaktyczne na rzecz promowania trzeźwości wśród młodych ludzi. Celem szkolenia jest skłonienie sprzedawców do refleksji, że z chwilą odmowy sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej lub skierowania prośby do osoby młodo wyglądającej o udokumentowanie wieku, nie ze strachu przed utratą koncesji, czy pracy, a dlatego że odmawiając takiej sprzedaży przyczynia się do działań dla dobra lokalnego społeczeństwa, a być może pośrednio ratuje życie i zdrowie młodej osoby.

Poniżej znajduje się link do naszej oferty szkoleniowej dot. szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych:

 

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

hullo wycieczki szkolne, kolonie, zielone szkoły, poznaj polskę
hullo
domeritum